Dzienne archiwum: 10 maja 2024

OWES nabór formularzy pomysłów biznesowych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego informuje o rozpoczęciu naboru formularzy pomysłów biznesowych w ramach wsparcia na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 6.05.2024 r. do 24.05.2024 r. do godz. 23:59. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie: Informacje o naborze OWES dla NGO

Złożenie formularza pomysłu jest warunkiem koniecznym w celu ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego.

Formularz pomysłu należy dostarczyć w wersji papierowej do biura OWES w godzinach jego funkcjonowania lub w wersji elektronicznej (skan podpisanego formularza) na adres poczty e-mail: rekrutacja.owes@bcp.org.pl.

Do naboru zastosowanie mają zapisy „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego” z dnia 6 maja 2024 roku.

 

W załączeniu dwie grafiki do załączenia przy informacji o:

-ścieżce projektu

-info o wysokości wsparcia

 

Z pozdrowieniami

Agnieszka Kowalska

—————————————-

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

  1. Zacisze 5

43-300 Bielsko-Biała

tel. 503822990, 33 496 02 44

www.owes.bcp.org.pl

Ścieżka-projektu-OWES.jpg (23 pobrania ) OWES_informacja-o-kwotach-wsparcia.pdf (22 pobrania )