APEL

APEL

 

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach apeluje  o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych. Prosimy również o stosowanie się do zaleceń związanych z przestrzeganiem zasad higienicznych.

 

PAMIĘTAJMY, że seniorzy są w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem, dlatego prosimy
o zgłaszanie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, którzy ewentualnej pomocy mogą  wymagać.

 

Zwracamy się z prośbą o OGRANICZENIE w miarę możliwości osobistego załatwiania spraw w siedzibie GOPS. Zachęcamy do wykorzystania alternatywnych sposobów komunikacji z urzędem/GOPS: np. przez e-PUAP, lub wysyłając pisma/wnioski na e-maila: kierownik@gopslodygowice.pl lub pracownicy@gopslodygowice.pl bądź kontakt telefoniczny pod nr telefonu:

33 8 631 854;    33 8 631 909;    785 992 687

 

W sytuacjach koniecznych (np. dostarczenie art. spożywczych, lekarstw) kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi będzie czynny codziennie od 700 do 1900  do odwołania.