Archiwa kategorii: 500+

UWAGA!!! nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2020r. można składać nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Strat” 300+ wyłącznie drogą elektroniczną. Od dnia 1 sierpnia 2020 przyjmowane będą wnioski w formie papierowej, w siedzibie Ośrodka, przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Łodygowicach.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O  ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY MOŻNA SKŁADAĆ POCZĄWSZY OD DNIA 1 LUTEGO 2021.

 

Świadczenie wychowawcze 500 plus od dnia 1 lipca 2019r.

Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego  przysługuje na każde dziecko do ukończenia  18 roku życia.

 

Wnioski na świadczenie wychowawcze można składać:

–  od dnia 1 lipca 2019 roku wyłącznie drogą elektroniczną

– od dnia 1 sierpnia 2019 również w formie papierowej

 

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze  w okresie od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. prawo do świadczenia  na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia 01.07.2019r., o ile prawo do tego świadczenia nie zostało już przyznane na ten okres.

WAŻNE:

Od dnia 1 lipca 2019 wniosek należy złożyć na wszystkie uprawnione dzieci. Dla tych, które mają już ustalone prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30.09.2019r., świadczenia zostaną przyznane  począwszy od miesiąca października 2019r.

 

We wniosku prosimy o wskazanie adresu e-mail, na który prześlemy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Osoby nieposiadające adresu e-mail będą mogły odebrać w/w informację osobiście w siedzibie GOPS Łodygowice.

Informacja

Informujemy, że wnioski  na nowy okres 2017/2018 o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać począwszy od dnia 1 sierpnia 2017r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach, przy ulicy Królowej Jadwigi 6, pok. nr 10, od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00
do 16:30, w piątki od 7:00 do 13:30. Przedmiotowe wnioski można składać również
za pośrednictwem Poczty Polskiej, bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz  portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich Wnioskodawców, którzy nie będą składać wniosków osobiście, o dokładne zapoznanie się z treścią wniosków i rzetelne  ich wypełnienie, co umożliwi sprawną realizację postępowania administracyjnego.

Wnioski do pobrania:

Komunikat – Terminy składania wniosków 500 plus

KOMUNIKAT

Świadczenie wychowawcze 500 plus – okres  2017/2018

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6, pok. Nr 10.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2017 r., do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługującego  za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.