Archiwa kategorii: Świadczenia rodzinne

Komunikat

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy od 01-11-2017r. do 31-10-2018r. można składać od 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informacja

Informujemy, że wnioski  na nowy okres 2017/2018 o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać począwszy od dnia 1 sierpnia 2017r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach, przy ulicy Królowej Jadwigi 6, pok. nr 10, od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00
do 16:30, w piątki od 7:00 do 13:30. Przedmiotowe wnioski można składać również
za pośrednictwem Poczty Polskiej, bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz  portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich Wnioskodawców, którzy nie będą składać wniosków osobiście, o dokładne zapoznanie się z treścią wniosków i rzetelne  ich wypełnienie, co umożliwi sprawną realizację postępowania administracyjnego.

Wnioski do pobrania: