Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022r. poz. 1) w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, w celu zrekompensowania  wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, został wprowadzony dodatek osłonowy.

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.  Królowej Jadwigi 6 w  Łodygowicach lub za pośrednictwem platformy e-puap w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2022r.

Na wnioski złożone do dnia 31.01.2021r wypłata dodatku zostanie zrealizowana w  dwóch równych ratach, tj. do dnia 31 marca 2022 i do dnia 2 grudnia 2022.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, najpóźniej do dnia 2 grudnia 2022.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy wraz z klauzulą RODO znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Infolinia w sprawie dodatku osłonowego 22 369 14 44.