Informacja

Informujemy, że wnioski  na nowy okres 2017/2018 o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać począwszy od dnia 1 sierpnia 2017r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach, przy ulicy Królowej Jadwigi 6, pok. nr 10, od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00
do 16:30, w piątki od 7:00 do 13:30. Przedmiotowe wnioski można składać również
za pośrednictwem Poczty Polskiej, bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz  portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich Wnioskodawców, którzy nie będą składać wniosków osobiście, o dokładne zapoznanie się z treścią wniosków i rzetelne  ich wypełnienie, co umożliwi sprawną realizację postępowania administracyjnego.

Wnioski do pobrania: