Informacja 500 plus

rodzina 500+Informacja na temat dodatkowych punktów przyjęć wniosków uruchomionych na terenie Gminy Łodygowice w związku z Programem 500 plus.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach
w związku z realizacją

Programu „Rodzina 500 Plus” informuje, że:

celem sprawnej realizacji powyższego Programu, wychodząc naprzeciw mieszkańcom gminy Łodygowice od 01 kwietnia br. uruchomione będą dodatkowe punkty przyjęć wniosków:

  1. Urząd Gminy Łodygowice – Biuro Obsługi Klienta

          od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

  1. Pietrzykowice „Sołtysówka” – 4 godziny dziennie

          od 1000 do 1400, a w czwartek od 1400 do 1800

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach

          od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS oraz dodatkowo                    w sobotę w godzinach: 0900 do 1300.

Wnioski o ustalenie prawa na pierwsze i kolejne dzieci (uzależnione od kryterium dochodowego 800 zł i 1200 zł – w przypadku dziecka niepełnosprawnego uprawnionego w rodzinie) będą przyjmowane WYŁĄCZNIE w siedzibie GOPS Łodygowice.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych, składających wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+), o dołączenie do wniosku nr konta osobistego, co umożliwi sprawną realizację wypłaty powyższego świadczenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Łodygowicach

Ewa Wionczek