Informacja dla społeczności lokalnej

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, stanowiące wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia i życia, Gmina zwraca się z prośbą do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, jak również osoby starsze, chore, niepełnosprawne, które są samotne. Osoby, które potrzebują pomocy lub osoby,
które posiadają informacje o konkretnych potrzebujących mogą dzwonić do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach numer telefonu 33 8631 854 w celu uzyskania pomocy.

Dodatkowo wskazujemy bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych) obsługiwaną przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod którym można uzyskać informacje o gminnych instytucjach udzielających pomocy w zakresie noclegu
i wyżywienia.