Informacja o placówkach całodobowych dla osób niepełnosprawnych,przewlekle chorych i w podeszłym wieku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, aby w sytuacji konieczności wyboru placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,przewlekle chorym i w podeszłym wieku kierować się wykazem placówek legalnie funkcjonujących, dostępnym na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem(http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry)