INFORMACJA Stowarzyszenie OWES

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej  realizuje projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego (OWES) skierowany do:

– organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych,

– instytucji  publicznych,

– biznesu

 

  1. www.sasiedzisasiadom.pl    bezpłatna  platforma wymiany dóbr, usług,  produktów w ramach projektu „Sąsiedzi Sąsiadom – wsparcie dla lokalnej społeczności”! Szczegóły: http://www.cci.pl/aktualnosci/projekt-sasiedzi-sasiadom-wsparcie-dla-lokalnej-spolecznosci-nowe-mozliwosci

 

PORTAL WWW.SASIEDZISASIADOM.PL ZARZĄDZANY JEST PRZEZ:

– Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, kontakt:

tel.  (33) 822-90-49, e-mail: biuroizby@cci.pl

– Agencję Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, kontakt:

tel. (33) 816-91-62, e-mail: biuro@arrsa.pl

– Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, kontakt:

tel. 33 496-02-44, e-mail: ewelina.polak@bcp.org.pl

  1. dotacje do 240 tys. złotych  – dotacja na tworzenie miejsc pracy dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzenie nowego podmiotu spełniającego kryteria przedsiębiorstwa społecznego lub przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszenia, spólki not for profit) w przedsiębiorstwo społeczne, Szczegóły: http://www.owes.bcp.org.pl/tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych

 

PROJEKT OWES PROWADZONY JEST PRZEZ:

– Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, kontakt:

tel. 33 496-02-44, e-mail: owes@bcp.org.pl

– Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI w Bielsku-Białej , kontakt:

tel. 33  496 52 19, e-mail: owes@bcp.org.pl

 

W celu ułatwienia Państwu realizacji naszej prośby, w załączeniu wysyłamy gotowe notki prasowe  i grafiki, które można umieścić  na Państwa stronach i w mailach.

Z góry dziękuję  za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.

 

 

Pozdrawiam

Ewelina Polak

Animatorka OWES

—————————————————————

OWES obszaru bielskiego

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

tel. 509 124 204

www.owes.bcp.org.pl

notka-prasowa-dotacje-na-miejsca-pracy.docx (203 pobrania ) notka-prasowa-sasiedzisasiadom.pl_.docx (217 pobrań ) badz-widoczny.jpg (241 pobrań )   owes-obrazek-pomniejszony.jpg (240 pobrań ) Program-Sąsiedzi-Sąsiadom-Logo.png (237 pobrań )