Informacja STYPENDIA SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą w terminie od 01 września do 15 września 2023.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia w/w pomocy wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie (dochód obliczony na podstawie zaświadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Informacje dostępne w siedzibie GOPS lub pod numerem telefonu 33 863 1854.