Informacja ZUS dodatek solidarnościowy

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 21 czerwca br. w świetle obowiązujących przepisów, realizuje wypłatę dodatku solidarnościowego w ramach działań antykryzysowych. O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się.

 

Dodatkowe szczegółowe wyjaśnienia znajdują się na stronie internetowej ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatek-solidarnosciowy/2593418

 

Z upoważnienia Dyrektora Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Pana Marka Magiery.

 

Z wyrazami szacunku

 

Monika Willmann

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Bielsku-Białej

Wydział Organizacji i Analiz

  1. Krasińskiego 34,36

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 825 22 16

Dodatek-solidarnościowy-ZUS.pdf (223 pobrania )   Infografika-dodatek-solidarnościowy.pdf (222 pobrania )