Informacja ZUS dot. Rodzina 500+, Rodzinny kapitał opiekuńczy

Informacja dotycząca przyznawania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczeń:

  • Rodzina 500+ (załącznik 1, 2)
  • oraz Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO – załącznik 3, 4).

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie elektronicznie.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej pod linkami:

  1. Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku z ZUS
  2. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Realizacja zadań została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na podstawie:

Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.).

Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).

Zależy nam na dotarciu z informacją o zasadach przyznawania świadczenia do wszystkich zainteresowanych.

Liczę na Państwa przychylność i współpracę.  

 

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego.

 

Z wyrazami szacunku

 

Monika Willmann

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Bielsku-Białej

Wydział Organizacji i Analiz

  1. Krasińskiego 34,36

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 825-22-16

 

zał.-1-Rodzina-500-dla-rodziców.pdf (176 pobrań )   zał.-2-Rodzina-500-dla-opiekunów.pdf (153 pobrania )   zał.-3-RKO-dla-rodziców.pdf (144 pobrania )   zał.-4-RKO-dla-opiekunów.pdf (161 pobrań )