Informacje ZUS w sprawie tarczy antykryzysowej

Szanowni Państwo,

przesyłam istotne informacje do wykorzystania w zakresie wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Z upoważnienia Pana Marcina Tomeckiego Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej.

Z wyrazami szacunku

 

Monika Willmann

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Bielsku-Białej

Wydział Organizacji i Analiz

  1. Krasińskiego 34,36 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 825 22 16

 

Informacja-prasowa-Tarcza-Antykryzysowa1.pdf (199 pobrań ) Instrukcja-wypełnienia-wniosku-RDZ.pdf (203 pobrania ) Instrukcja-wypełnienia-wniosku-RDU1.pdf (196 pobrań ) Instrukcja-wypełnienia-wniosku-RSP-C.pdf (197 pobrań ) Instrukcja-wypełnienia-wniosku-RSP-D.pdf (197 pobrań ) OWES_informacja-o-kwotach-wsparcia.pdf (12 pobrań ) RDU_Ulga-w-opłacaniu-składek_31.03.pdf (205 pobrań ) RDZ_Zwolnienie-ze-składek.pdf (207 pobrań ) RSP-C-Świadczenie-postojowe_umowy-cywilno-prawne.pdf (202 pobrania ) RSP-D-Świadczenie-postojowe-na-działalności-gosp.pdf (203 pobrania ) TARCZA-ANTYKRYZYSOWA-Wsparcie-ZUS.pdf (208 pobrań )