KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje,

że od dnia 06.11.2017r. siedziba  OPS będzie mieścić się  w budynku
zamku pok. nr 8, przy ul. Kròlowej Jadwigi 6 w Łodygowicach.