KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, iż została podpisana umowa na realizację Programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II przez Gminę Łodygowice działającą przez Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Łodygowicach z firmą SiDLY Sp. z o.o.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Całkowita wartość w 2022r. wynosi: 26 235,00zł

 

Kwota dofinansowania  w 2022r. wynosi: 26 235,00zł

Celem realizacja Programu (Modułu II) jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Szczegółowe informacje, w tym dotyczące zgłoszenia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Szczegóły na plakacie informacyjnym (w załączniku)

 

OWES_informacja-o-kwotach-wsparcia.pdf (12 pobrań )