NOWE WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021r można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy  wyłącznie drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021r. rozpoczniemy przyjmowanie  wniosków w formie papierowej w siedzibie GOPS Łodygowice, przy ul. Królowej  Jadwigi 6.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 30 kwietnia 2021r daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Na wnioski złożone po 30 kwietnia 2021r, nie później niż do 30 czerwca 2021r ustalenie prawa do świadczeń i wypłata nastąpią z wyrównaniem.