NOWY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ)

FEnPZ

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) i polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej.

Do pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.:

  • 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410 zł dla osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy. Kwalifikacji o udziału w Programie dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wydawanie skierowań dla osób uprawnionych rozpocznie się na przełomie października i listopada 2023 r.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu FEPŻ dla mieszkańców Gminy Łodygowice wydawana jest przez:

  • Parafia św. Stanisława BM w Łodygowicach plac Św. Stanisława 2, 34-325 Łodygowice
  • Kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach Plac Wolności 3, 34-325 Łodygowice
  • Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17, 34-326 Zarzecze
  • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach Nowaka 1, 34-326 Pietrzykowice

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027