Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – spółdzielniach socjalnych odbędzie się w terminie: 1.02.2017 roku – 14.02.2017 roku.

owesMasz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi,
z którymi chciałbyś go zrealizować? Potrzebujesz wsparcia, by wprowadzić go w życie?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełnosprawną mającą trudności w znalezieniu pracy – masz szansę na:

  • Dotację do 120 000 zł na utworzenie Spółdzielni Socjalnej,
  • Dotację do 5000 zł/miesiąc na bieżące koszty związane z prowadzoną działalnością.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

  •     osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych,
  •     osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura projektu, mieszczącego się w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej,
przy ul. Cieszyńskiej 367, lub pod numerem tel. 33 496 02 44.