Realizacja świadczenia wychowawczego – stan na dzień 22.09.2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że  rozpatrzono 44% wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,  złożonych na nowy okres, tj.: od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. Jednocześnie wskazać należy, że w okresie od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. wpłynęło 901 wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczenia.  W przypadku województwa śląskiego, stosunek liczby wniosków  do wydanych decyzji  kształtuje się na poziomie 29%.