Świadczenia rodzinne – wnioski na okres zasiłkowy 2021/20222

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Łodygowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach w godzinach pracy ośrodka lub drogą elektroniczną.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2021, natomiast wnioski dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego, najpóźniej do dnia 31 października 2021r. Na wnioski złożone po tych terminach uprawnienia zostaną ustalone od miesiąca wpłynięcia wniosku wraz z dokumentacją.