Trwa nabór uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Gminy Łodygowice.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach działając na podstawie Zarządzenia Nr 26/GOPS/2022 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 17 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022” informuje, że trwa nabór uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Gminy Łodygowice.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

  Asystent-osobisty-osoby-niepełnosprawnej.docx (154 pobrania )