Trwa nabór uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach działając na podstawie Zarządzenia Nr 27/GOPS/2022 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 17 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”ogłasza nabór uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”  w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Gminy Łodygowice.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

  Opieka-wytchnieniowa.docx (150 pobrań )