Uwaga! Mija termin składania wniosków o stypendia szkolne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, ze z dniem 15 września 2020r. upływa termin składania wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Przypominamy, że stypendium przysługuje uczniom szkół podstawowych, branżowych, liceów, techników i szkół policealnych oraz pomaturalnych, gdzie dochód rodziny nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski do pobrania w siedzibie GOPS, przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Łodygowicach w godzinach pracy osrodka.