Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner!

Gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania obiektów  do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny daje Państwu szansę na:

  • zwiększenie liczby klientów obiektów zgłoszonych do programu,
  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych,
  • budowane wizerunku gmin przyjaznych rodzinom.

Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner! Wypełnij Formularz zgłoszenia.

MRPiPS - broszura dla partnerów KDR (344 pobrania )