Wyższe kryteria do pomocy żywnościowej POPŻ

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

Wnioski o wydanie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej można składać w siedzibie GOPS w godzinach pracy ośrodka.