Zapytanie ofertowe

Udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej niż 130.000 złotych prowadzone w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gilowice Nr 27/GOPS/2022  z dnia 17 marca 2022r. Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022 wdrażanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

zapytanie-ofertowe.pdf (134 pobrania ) formularz-ofertowy.docx (120 pobrań ) oświadczenie.docx (127 pobrań )