Zdalne poradnictwo terapeutyczne

Zdalne poradnictwo terapeutyczne dla osób doznających przemocy                                                        w rodzinie, uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera i internetu, członkom rodzin osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, osobom doświadczającym przemocy

TEL: 516 166 432

dyżur w punkcie: środy 12.30 – 14.30. 516 166 432

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego konsultacje będą udzielane w formie telefonicznej lub online (skype lub messenger) – do odwołania

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

TELEFON ALARMOWE 997, 112 ; KP ŁODYGOWICE 33/8606 510

NIEBIESKA LINIA 801 120 002

PORADNIA TELEFONICZNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE 22/668 70 00

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA 116 23

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111

GOPS ŁODYGOWICE 33/8631 854; 33/8631 909