Kontakt

Siedziba zespołu: przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach

Adres: 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6

Telefon:  33/8631 854 

Obsługa administracyjno – techniczna zespołu – GOPS w Łodygowicach

NR Niebieskiej Linii: 801 120 002

Komisariat Policji w Łodygowicach 33/8631 097