Program

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Łodygowice na lata 2016-2020:

Program-przeciwdziałania-przemocy-w-rodzinie-w-Gminie-Łodygowice-na-lata-2016-2020.pdf (324 pobrania )

___________________________________________________________________________

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Łodygowice na lata 2011-2015:

Program przemocy (366 pobrań )