Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Zbiórka artykułów żywnościowych i higienicznych w ramach pomocy dla Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach organizuje zbiórkę artykułów żywnościowych, środków higieny osobistej w szczególności: proszki do prania, pampersy dla dzieci, odzieży wiosennej, w tym kurtki i obuwie wiosenne, zwłaszcza dziecięce oraz nową bieliznę damską i dziecięcą, gry edukacyjne dla dzieci, przybory szkolne (zeszyty, kolorowanki, kredki, farby, plastelina, bloki itp.). Akcja koordynowana jest przez Urząd Gminy Łodygowice.

Przekazywane dary muszą być nowe, oryginalnie zapakowane, a jeśli nie posiadają opakowania, to powinny mieć metkę.

Dary prosimy przynosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Zbiórka prowadzona będzie w dniach od 28 marzec do 1 kwietnia 2022 r., w godzinach pracy ośrodka tj. (pon. 7:00-15:00; wt. 7:00-15:00; śr. 7:00-15:00; czw. 7:00-16:30; pt. 7:00-13:30)

Kierownik GOPS Łodygowice

Anna Jakubiec-Barcik

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

ZMIANA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach reprezentowana przez Kierownika Jednostki GOPS.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt z inspektorem będzie możliwy za pośrednictwem adresu iod@gopslodygowice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

a) prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz udzielania innej pomocy, będącej w kompetencji GOPS (dane z elektronicznej bazy danych będą przechowywane do czasu likwidacji programów)

b) ewidencji świadczeniobiorców i akt osobowych (dane będą przechowywane w składnicy akt, zgodnie z okresem przechowywania)

c) powiadamiania i informowania świadczeniobiorców w systemie SMS-owym (dane będą przechowywane do zaprzestania wykorzystywania takiej formy komunikacji)

d) umieszczania na stronie internetowej wizerunku osób biorących udział w realizowanych przez GOPS projektach (dane będą przechowywane do czasu likwidacji strony internetowej)

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6) Pani/Pana dane w razie konieczności mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zapytanie Ofertowe II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 realizator projektu pt. Chcę lepiej! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
zaprasza do złożenia oferty na usługę: 1.  Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w wymiarze 30 godzin (60 min.) w miesiącu, przez okres 8 miesięcy (240 godz.) dla każdego z 5 Uczestników/czek projektu pt. Chcę lepiej! współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający dzieli zamówienie na 5 części po 240 godzin. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną cześć.

Zapytanie ofertowe II (217 pobrań )