Świadczenia rodzinne – wnioski na okres zasiłkowy 2021/20222

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Łodygowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach w godzinach pracy ośrodka lub drogą elektroniczną.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2021, natomiast wnioski dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego, najpóźniej do dnia 31 października 2021r. Na wnioski złożone po tych terminach uprawnienia zostaną ustalone od miesiąca wpłynięcia wniosku wraz z dokumentacją.

 

 

Stypendium szkolne 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są w terminie do 15 września 2021.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia w/w pomocy wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie (dochód obliczony na podstawie zaświadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Informacje dostępne w siedzibie GOPS lub pod numerem telefonu 33 863 1854.