DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

Informujemy, że  wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 671 ze zm.) 
  • tradycyjnie (papierowo) – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                                                 w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 w godzinach: poniedziałek, wtorek i środa: 7:00-15:00, czwartek: 7:00-16:30, piątek: 7:00-13:30.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych (45 pobrań ) Klauzula-RODO-DDGD2.docx (18 pobrań )

Stypendium szkolne – wnioski będą przyjmowane do 15 września 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są w terminie do 15 września 2022.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia w/w pomocy wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie (dochód obliczony na podstawie zaświadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Informacje dostępne w siedzibie GOPS lub pod numerem telefonu 33 863 1854.

 

ZMIANA !!!

Informujemy o zmianie godzin przyjmowania wniosków o dodatek węglowy
(od dnia 5 września 2022 roku)

pon., wt., śr.:  7:00-15:00,
czw.: 7:00-19:00,
pt.: 7:00-13:30

 Wnioski należy składać w siedzibie GOPS Ł-ce (oficyny zamku)

UWAGA WAŻNE

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym.

W przypadku, gdy w jednym budynku mieszkalnym ze zgłoszonym jednym piecem, zamieszkuje więcej niż jedna rodzina, tworząca odrębne gospodarstwo domowe, dodatek węglowy przysługuje na każde z tych gospodarstw.