Korpus Wspierania Seniorów

logo_opieka
Gmina Łodygowice przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wspierania Seniorów” na rok 2022, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach.
Całkowita wartość w 2022r. wynosi: 26 235,00zł
Kwota dofinansowania w 2022r. wynosi: 26 235,00zł
Celem realizacja Programu (Modułu II) jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Informacje można uzyskać także w:
 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach
34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6
tel. 33 8631 854
email: kierownik@gopslodygowice.pl

Do pobrania plakat informacyjny