Projekty realizowane ze środków pomocowych

Z inicjatywy Wójta Gminy Łodygowice Andrzeja Pitery  realizowane są różnorodne projekty skierowane dla wszystkich mieszkańców, min. seniorów i rodzin z dziećmi.

Seniorzy zasługują na wszystko to, co najlepsze, na to by żyć godnie, spokojnie i możliwie aktywnie. Temu służą realizowane przez naszą gminę projekty, które bezpośrednio dostosowane do potrzeb mieszkańców, m.in. zakup opasek jako inwestycja w bezpieczeństwo seniorów w ramach rządowego programu Korpus Wsparcia Seniora, prowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób z niepełnosprawnościami, czy też dostosowanie opieki wytchnieniowej w zakresie odciążenia członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Z kolei osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, zostaje przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Aby nieść wsparcie dla rodzin z dziećmi w Gminie Łodygowice utworzono Centrum dla Rodzin, które oferowało przede wszystkim  porady psychologiczne dla dzieci i ich rodziców. W ramach projektu organizowane były nieodpłatnie wycieczki dla rodzin korzystających z usług Centrum. Na półmetku projektu zorganizowany został  również  piknik rodzinny.

Każdy mieszkaniec „ten duży i mały” może skorzystać z bogatej i bezpłatnej oferty poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego,  prawnego na terenie naszej gminy.

W Gminie Łodygowice  wprowadzono nowe działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Jednostki edukacyjne finansowane przez gminę korzystają z programów firmy Lyke: SensoLyke i EduLyke.

Są to:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pietrzykowicach
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodygowicach- Szkoła Specjalna

16 lutego2024r Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera, odebrał z rąk prezesa Firmy EduLyke Pana Łukasza Grzechnika certyfikat za wprowadzenie w Gminie rozwiązań promujących profilaktykę.

zdj1 zdj2
W ramach współpracy z Wójtem Andrzejem Piterą i wsparciu finansowemu gminy,  cyklicznie w obszarze profilaktyki dla mieszkańców gminy organizowane są spotkania, zajęcia, kursy dla seniorów.

Wynika to z lokalnej strategii z zakresie profilaktyki, integracji społecznej osób starszych oraz  organizacji czasu wolnego. Najbardziej efektywną strategią reagowania na problemy społeczne wynikające z uzależnień jest wczesna profilaktyka.

Wycieczki
zdj3 zdj4
Zajęcia FITNES
zdj5 zdj6
Zajęcia w ramach Klubu Seniora
zdj7 zdj8
Kurs szycia
zdj9 zdj10

 

fundusze norweskie

fundusze norweskie

Anita Filek - fundusze norweskie _grafika na stronę

 


Do pobrania:

Fundusze Norweskie - plakat (78 pobrań )