Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że w dniu 24.05.2021r , w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” wydawana będzie żywność na parterze budynku przy ul. Królowej Jadwigi , w Łodygowicach.