KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje,

że od dnia 06.11.2017r. siedziba  OPS będzie mieścić się  w budynku
zamku pok. nr 8, przy ul. Kròlowej Jadwigi 6 w Łodygowicach.

Realizacja świadczenia wychowawczego – stan na dzień 22.09.2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że  rozpatrzono 44% wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,  złożonych na nowy okres, tj.: od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. Jednocześnie wskazać należy, że w okresie od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. wpłynęło 901 wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczenia.  W przypadku województwa śląskiego, stosunek liczby wniosków  do wydanych decyzji  kształtuje się na poziomie 29%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że można składać wnioski dotyczące ubiegania się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Kryteria kwalifikujące do otrzymania w/w pomocy kształtują się następująco:

– dla osoby w rodzinie próg dochodowy to kwota 1.028 zł

– dla osoby samotnej próg dochodowy to kwota 1.268 zł

Wnioski do można pobierać w siedzibie GOPS ul. Królowej Jadwigi 6, Łodygowice

Informacja o placówkach całodobowych dla osób niepełnosprawnych,przewlekle chorych i w podeszłym wieku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, aby w sytuacji konieczności wyboru placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,przewlekle chorym i w podeszłym wieku kierować się wykazem placówek legalnie funkcjonujących, dostępnym na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem(http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry)