Informacja dla społeczności lokalnej

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, stanowiące wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia i życia, Gmina zwraca się z prośbą do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, jak również osoby starsze, chore, niepełnosprawne, które są samotne. Osoby, które potrzebują pomocy lub osoby,
które posiadają informacje o konkretnych potrzebujących mogą dzwonić do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach numer telefonu 33 8631 854 w celu uzyskania pomocy.

Dodatkowo wskazujemy bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych) obsługiwaną przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod którym można uzyskać informacje o gminnych instytucjach udzielających pomocy w zakresie noclegu
i wyżywienia.

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych pod redakcją dr Szymona Grzelaka. Publikacja dostępna jest na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz fundacji „Instytut Profilaktyki Zintegrowanej”.

https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/6653-vademecum-skutecznej-profilaktyki-problemow-mlodziezy

lub

http://ipzin.org/index.php/ekspertyzy-i-publikacje/24-vademecum-skutecznej-profilaktyki

Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner!

Gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania obiektów  do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny daje Państwu szansę na:

  • zwiększenie liczby klientów obiektów zgłoszonych do programu,
  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych,
  • budowane wizerunku gmin przyjaznych rodzinom.

Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner! Wypełnij Formularz zgłoszenia.

MRPiPS - broszura dla partnerów KDR (12 pobrań )

Projekt „Nowa szansa na lepszą przyszłość”

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp.z o.o realizuje projekt „Nowa szansa na lepszą przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn z obszaru woj. śląskiego, a jego celem jest podniesienie konkurencyjność na rynku pracy.

Czytaj dalej Projekt „Nowa szansa na lepszą przyszłość”