Potrzebna pomoc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do osób dobrej woli, o udzielenie pomocy rzeczowej dla rodziny potrzebującej. Poszukujemy przede wszystkim podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego, szczególnie pralki, lodówki i odkurzacza, mile widziany również telewizor oraz inne niezbędne do codziennego funkcjonowania przedmioty.

Osoby chętne do udzielenia pomocy proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem pod nr 33/8631 854 (wew. 5).

Wyższe kryteria do pomocy żywnościowej POPŻ

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

Wnioski o wydanie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej można składać w siedzibie GOPS w godzinach pracy ośrodka.

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – spółdzielniach socjalnych odbędzie się w terminie: 1.02.2017 roku – 14.02.2017 roku.

owesMasz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi,
z którymi chciałbyś go zrealizować? Potrzebujesz wsparcia, by wprowadzić go w życie?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełnosprawną mającą trudności w znalezieniu pracy – masz szansę na:

  • Dotację do 120 000 zł na utworzenie Spółdzielni Socjalnej,
  • Dotację do 5000 zł/miesiąc na bieżące koszty związane z prowadzoną działalnością.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

  •     osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych,
  •     osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura projektu, mieszczącego się w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej,
przy ul. Cieszyńskiej 367, lub pod numerem tel. 33 496 02 44.

Informacja dla społeczności lokalnej

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, stanowiące wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia i życia, Gmina zwraca się z prośbą do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, jak również osoby starsze, chore, niepełnosprawne, które są samotne. Osoby, które potrzebują pomocy lub osoby,
które posiadają informacje o konkretnych potrzebujących mogą dzwonić do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach numer telefonu 33 8631 854 w celu uzyskania pomocy.

Dodatkowo wskazujemy bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych) obsługiwaną przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod którym można uzyskać informacje o gminnych instytucjach udzielających pomocy w zakresie noclegu
i wyżywienia.