Informacja w sprawie wyboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Lista  kandydatów

spełniających formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze

 

W ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach, poniżej podaje się wykaz kandydatów, którzy spełniają formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w dniu 09 listopad 2017 rok,

 

lp. imię i nazwisko miejsce zamieszkania
1. Anna  Wajs Bielsko-Biała
2. Monika  Goryl Pietrzykowice

 

Kandydaci, którzy spełniają formalne wymagania powiadomieni zostaną telefonicznie
o terminie przybycia  do Urzędu Gminy Łodygowice w dniu 29 listopad 2017 rok na godzinę  1000. Adres: ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice pokój nr 10 – (Sala Sesyjna).

 

 

Kierownik GOPS

Ewa  Wionczek

 

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje,

że od dnia 06.11.2017r. siedziba  OPS będzie mieścić się  w budynku
zamku pok. nr 8, przy ul. Kròlowej Jadwigi 6 w Łodygowicach.

Realizacja świadczenia wychowawczego – stan na dzień 22.09.2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że  rozpatrzono 44% wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,  złożonych na nowy okres, tj.: od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. Jednocześnie wskazać należy, że w okresie od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. wpłynęło 901 wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczenia.  W przypadku województwa śląskiego, stosunek liczby wniosków  do wydanych decyzji  kształtuje się na poziomie 29%.