Skład

W skład Zespołu wchodzą :

  1. Katarzyna Stec – asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach – Przewodnicząca Zespołu
  2. Magdalena Gawron– starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach – zastępca Przewodniczącej Zespołu,
  3. Renata Stochel-Piróg – pełnomocnik Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodygowicach
  4. Małgorzata Mieszczak – pielęgniarka środowiskowa Praktyki Grupowej Lekarzy Rodzinnych Medyk w Łodygowicach
  5. mł. asp. Bartłomiej Sordyl – dzielnicowy Komisariatu Policji w Łodygowicach
  6. Grzegorz Ewak – pedagog szkolny i nauczyciel Zespołu Szkól w nr 1 w Łodygowicach
  7. Agnieszka Bogusz – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Żywcu