Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

logo_opieka

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość dofinansowania programu:

127 296,00 zł

Całkowita wartość:

127 296,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu:

kwiecień 2022 r.

Cel programu „Opieka wytchnieniowa”:

Celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez:

– czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację,

– wzmocnienie ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,

– podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania pielęgnacji, prowadzenie działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcia specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022 adresowany jest do członków rodzin
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program realizowany jest w Gminie Łodygowice w formie: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – limit 240 godzin.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o zapoznanie się z treścią Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
    2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny
    2. Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
    3. Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać  w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach

34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6

Tel. 33 8631 854

email: kierownik@gopslodygowice.pl


ZAŁĄCZNIKI:


Plakat informacyjny (124 pobrania )

 

Program opieka wytchnieniowa edycja 2022 (127 pobrań )

 

1. Karta zgłoszenia do programu opieka wytchnieniowa edycja 2022 (120 pobrań )

 

2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali fim (111 pobrań )

 

3. Klauzula informacyjna w ramach programu opieka wytchnieniowa edycja 2022 (104 pobrania )

 

4. Klauzula informacyjna rodo w ramach programu opieka wytchnieniowa edycja 2022 (103 pobrania )