Archiwa kategorii: Aktualności

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

MRiPS

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023
Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

W związku z przystąpieniem przez Gminę Łodygowice do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do 23.01.2023 r.

Zaproszenie-do-składania-zgłoszeń-do-udziału-w-Programie-002.docx (16 pobrań ) oswiadczenie-o-sprawowaniu-calodobowej-opieki.docx (31 pobrań ) ow-2023-oswiadczenie-o-wskazaniu-osoby-realizujacej-uslugi.docx (35 pobrań ) program-opieka-wytchnieniowa.docx (30 pobrań ) zalacznik-nr-6-do-programu-ow-2023-skala-fim.docx (29 pobrań ) zalacznik-nr-7-do-programu-ow-2023-karta-zgloszeniowa.docx (39 pobrań ) zalacznik-nr-8-do-programu-ow-2023-karta-rozliczenia.docx (27 pobrań ) zalacznik-nr-11-do-programu-klauzula-rodo-ow.docx (26 pobrań )

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

MRiPS

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
W związku z przystąpieniem przez Gminę Łodygowice do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do 23.01.2023 r.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe w załącznikach poniżej

 

Szczegóły-Programu.docx (33 pobrania ) program-aoon-jst-edycja-2023.docx (26 pobrań ) aoon-2023-oswiadczenie-o-wskazaniu-osoby-realizujacej-uslugi2.docx (23 pobrania ) zalacznik-nr-7-do-programu-aoon-jst-karta-zgloszenia.docx (25 pobrań ) zalacznik-nr-8-do-programu-aoon-jst-karta-zakresu-czynnosci.docx (30 pobrań ) zalacznik-nr-10-do-programu-aoon-jst-ewidencja-przebiegu-pojazdu.doc (24 pobrania ) zalacznik-10a-do-programu-aoon-jst-ewidencja-biletow-komunikacyjnych.docx (23 pobrania ) zalacznik-nr-12-do-programu-aoon-jst-rodo.docx (10 pobrań )

Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice

Gmina Łodygowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich   pn. „Rozszerzenie oferty Świetlic

w Gminie Łodygowice”

 

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. poprzez rozszerzenie oferty świetlicy, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych. Okres: od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Zadania przewidziane w projekcie:

  1. Rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach utworzenia świetlicy w Łodygowicach
  2. Realizacji konsultacji psychologicznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców                    i opiekunów

 

Wskaźniki projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [ osoby ] – 105
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie [ osoby ] – 105

 

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [ szt. ] – 61

 

 

Wartość projektu – 640 118,75 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) – 595 310,43 zł.

180209_EFS_plakat-poziom_-do-uzupełnienia.pdf (27 pobrań ) plakat_zapisy_psycholog.pdf (24 pobrania )