Wszystkie wpisy, których autorem jest Agnieszka Grabska-Faber

Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Gmina Łodygowice po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2023, który skierowany jest do seniorów w wieku powyżej 65 roku życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia i sprawności, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Szczegóły programu poniżej

KORPUS-WSPARCIA-SENIORÓW-NA-ROK-2023-NA-WWW.docx (64 pobrania )

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

MRiPS

Gmina Łodygowice

logo

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023
Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

W związku z przystąpieniem przez Gminę Łodygowice do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do 23.01.2023 r.

Zaproszenie-do-składania-zgłoszeń-do-udziału-w-Programie-002.docx (63 pobrania ) oswiadczenie-o-sprawowaniu-calodobowej-opieki.docx (79 pobrań ) ow-2023-oswiadczenie-o-wskazaniu-osoby-realizujacej-uslugi.docx (83 pobrania ) program-opieka-wytchnieniowa.docx (75 pobrań ) zalacznik-nr-6-do-programu-ow-2023-skala-fim.docx (71 pobrań ) zalacznik-nr-7-do-programu-ow-2023-karta-zgloszeniowa.docx (85 pobrań ) zalacznik-nr-8-do-programu-ow-2023-karta-rozliczenia.docx (71 pobrań ) zalacznik-nr-11-do-programu-klauzula-rodo-ow.docx (69 pobrań )

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

MRiPS

Gmina Łodygowice

logo

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
W związku z przystąpieniem przez Gminę Łodygowice do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do 23.01.2023 r.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe w załącznikach poniżej

 

Szczegóły-Programu.docx (73 pobrania ) program-aoon-jst-edycja-2023.docx (67 pobrań ) aoon-2023-oswiadczenie-o-wskazaniu-osoby-realizujacej-uslugi2.docx (62 pobrania ) zalacznik-nr-7-do-programu-aoon-jst-karta-zgloszenia.docx (72 pobrania ) zalacznik-nr-8-do-programu-aoon-jst-karta-zakresu-czynnosci.docx (80 pobrań ) zalacznik-nr-10-do-programu-aoon-jst-ewidencja-przebiegu-pojazdu.doc (69 pobrań ) zalacznik-10a-do-programu-aoon-jst-ewidencja-biletow-komunikacyjnych.docx (71 pobrań ) zalacznik-nr-12-do-programu-aoon-jst-rodo.docx (52 pobrania )