Miesięczne archiwum: Lipiec 2022

Konkurs „Moja społeczność wobec uchodźców”.

w imieniu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk informujemy o konkursie na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki pt.

Konkurs jest przeznaczony dla osób mieszkających na wsi lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Interesujące nas treści miałyby dotyczyć wpływu obecności uchodźców na życie mieszkańców i ich najbliższego otoczenia. Jak zmieniło się ich życie osobiste i zawodowe? Czy ludność wsi i małych miast jest osobiście zaangażowana w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają? Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach oraz są dostępne na stronie internetowej https://www.irwirpan.waw.pl/858/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki.

plakat-spolecznosc-FB_link.pdf (68 pobrań )    Oświadczenia.docx (62 pobrania )    Moja-spolecznosc-odezwa.docx (71 pobrań )    plakat-spolecznosc.pdf (63 pobrania )    Regulamin-konkursu-Moja-społeczność....doc (68 pobrań )

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, iż została podpisana umowa na realizację Programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II przez Gminę Łodygowice działającą przez Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Łodygowicach z firmą SiDLY Sp. z o.o.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Całkowita wartość w 2022r. wynosi: 26 235,00zł

 

Kwota dofinansowania  w 2022r. wynosi: 26 235,00zł

Celem realizacja Programu (Modułu II) jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Szczegółowe informacje, w tym dotyczące zgłoszenia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Szczegóły na plakacie informacyjnym (w załączniku)

 

Klauzula-informacyjna-RODO.docx (26 pobrań )