Wszystkie wpisy, których autorem jest Agnieszka Grabska-Faber

Nabór na stanowisko w zakresie usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach ogłasza nabór na stanowisko w zakresie usług opiekuńczych. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkałych na terenie gminy Łodygowice w okresie od 01 września 2021 roku z możliwością stałego zatrudnienia.  Usługi o których mowa, powinny być świadczone przez osoby z przygotowaniem zawodowym lub praktyką zawodową. Dodatkowe wymagania – posiadanie prawa jazdy i samochodu prywatnego do celów służbowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny nr telefonu 33 8 631 854 lub 33 8 631 909 lub osobisty w siedzibie jednostki GOPS Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6.

 

„Południowy Okręg Przedsiębiorczości”

   Firma Wektor Consulting Sp. z o.o. realizuje projekt „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- możliwość pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje w linku zamieszczonym poniżej

www.wektor.org.pl

 

NOWE WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021r można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy  wyłącznie drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021r. rozpoczniemy przyjmowanie  wniosków w formie papierowej w siedzibie GOPS Łodygowice, przy ul. Królowej  Jadwigi 6.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 30 kwietnia 2021r daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Na wnioski złożone po 30 kwietnia 2021r, nie później niż do 30 czerwca 2021r ustalenie prawa do świadczeń i wypłata nastąpią z wyrównaniem.