Informacja o wynikach naboru na stanowisko ADMINISTRATOR GOPS

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Administrator w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach zostanie zatrudniona Pani Joanna Gellner.


 

Informacja o wynikach naboru

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Łodygowicach.

ADMINISTRATOR

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODYGOWICACH

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisku:
Administrator w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach zostanie zatrudniona kolejna z pięciu osób spełniająca wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniająca wymagania dodatkowe: Pani
Joanna Gellner zamieszkała w Zarzeczu.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszystkie określone w ogłoszeniu o naborze wymagania i uzyskała drugą najwyższą ilość punktów z testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Osoba z największą ilością punktów w dniu 21 marca 2016 roku poinformowała pracodawcę o rezygnacji z zatrudnienia.

                                                                                                       Zatwierdzam

                                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                         Pomocy Społecznej w Łodygowicach

                                                                                                        Ewa Wionczek

Łodygowice, 23 marzec 2016 rok