Bezpłatne kursy zawodowe

Informujemy, że Centrum Kształcenia Zawodowego Cypcer Stanisław Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym jest realizatorem projektu skierowanego do osób młodych. Wramach projektu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów zawodowych. Szczegóły poniżej.

aaa

Bezpłatne kursy finansowane z Unii Europejskiej

szczególnie dla kobiet

Organizatorem projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego Cypcer Stanisław Sp. z o.o. z siedzibą w 43-392 Międzyrzecze Górne 165. Projekt skierowany jest do osób młodych, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • są w wieku 18 – 65 lat
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (mogą być studenci zaoczni)
 • nie posiadają zatrudnienia
 • zamieszkują na terenie województwa śląskiego

W ramach projektu oferujemy szkolenia (do wyboru):

 • Kurs prawa jazdy kat. B
 • Kurs prawa jazdy kat. C (ciężarówki)
 • Kurs prawa jazdy kat. C+E (ciężarówki z naczepami)
 • Kurs prawa jazdy kat D (autobusy)
 • Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (prawo jazdy zawodowe)
 • Kurs Operator wózka widłowego
 • Kurs języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na praktyczne słownictwo
 • Kurs komputerowy
 • Kurs Kadry i płace
 • Kurs Księgowość
 • Kurs Obsługa klienta i techniki sprzedaży
 • Kurs Efektywnej autoprezentacji
 • Staże zawodowe

Projekt przewiduje również stypendia szkoleniowe

Kontakt: Stanisław Cypcer tel. 338110060 , 501737998

Lucyna Iskrzycka tel. 519 058 500 mail: lucynaiskra@wp.pl

Katarzyna Fryźlewicz tel. 660 931 678 mail: k.fryzlewicz@mailplus.pl

Projekt „Obierz nowy kierunek!-aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 lat” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1.: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Podziałanie 7.1.3.: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

bbbb