Archiwa kategorii: Aktualności

Program „WSPIERAJ SENIORA”

PILNE !!!  KOMUNIKAT

 

Szanowni SENIORZY  (70+)

mieszkańcy Gminy Łodygowice

 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo Wójt Gminy Łodygowice przystąpił do realizacji Programu „WSPIERAJ SENIORA” ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Powyższy Program ma na celu  realizację usługi wsparcia na rzez osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

 

Usługa ta realizowana będzie przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

 

 Zachowując bezpieczeństwo realizacji usługi – (w szczególności uwrażliwienie na osoby podszywające się za realizatorów tego zadania) uruchomiona jest INFOLINIA, która zapewni Seniorom bezpieczne połączenie się z ośrodkiem.

 

SENIORZE!!!  ZOSTAŃ W DOMU NIE LEKCEWAŻ  ZAGROŻENIA

TWOJE  ZDROWIE  JEST   NAJWAŻNIEJSZE

SKORZYSTAJ  Z  INFOLINII    22 505 11 11

TWOJE  POTRZEBY  W  TRYBIE  PILNYM  BĘDĄ  PRZEKIEROWANE  DO  GOPS  ŁODYGOWICE

 

PROGRAM  ZAKŁADA:

  • Dostarczenie niezbędnych produktów do twojego domu:
  • artykuły spożywcze
  • środki higieny osobistej
  • środki czystości
  • lekarstwa
  • sprawy urzędowe np. opłata rachunków domowych

 

  • PROGRAM NIE ZAWIERA USŁUGI SPRZĄTANIA

APEL

APEL

 

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach apeluje  o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych. Prosimy również o stosowanie się do zaleceń związanych z przestrzeganiem zasad higienicznych.

 

PAMIĘTAJMY, że seniorzy są w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem, dlatego prosimy
o zgłaszanie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, którzy ewentualnej pomocy mogą  wymagać.

 

Zwracamy się z prośbą o OGRANICZENIE w miarę możliwości osobistego załatwiania spraw w siedzibie GOPS. Zachęcamy do wykorzystania alternatywnych sposobów komunikacji z urzędem/GOPS: np. przez e-PUAP, lub wysyłając pisma/wnioski na e-maila: kierownik@gopslodygowice.pl lub pracownicy@gopslodygowice.pl bądź kontakt telefoniczny pod nr telefonu:

33 8 631 854;    33 8 631 909;    785 992 687

 

W sytuacjach koniecznych (np. dostarczenie art. spożywczych, lekarstw) kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi będzie czynny codziennie od 700 do 1900  do odwołania.

Poszukujemy OPL-u do dystrybucji żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach poszukuje organizacji partnerstwa lokalnego (OPL) do dystrybucji artykułów spożywczych na terenie gminy Łodygowice w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

 

Kryteria, które musi spełnić OPL:

  • prowadzenie działań non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących;
  • posiadanie zdolności administracyjnych do:

-realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,

-realizacja działań na rzecz włączenia społecznego,

-potwierdzenie odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 8631 854

 

 

Uwaga! Mija termin składania wniosków o stypendia szkolne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, ze z dniem 15 września 2020r. upływa termin składania wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Przypominamy, że stypendium przysługuje uczniom szkół podstawowych, branżowych, liceów, techników i szkół policealnych oraz pomaturalnych, gdzie dochód rodziny nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski do pobrania w siedzibie GOPS, przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Łodygowicach w godzinach pracy osrodka.