KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

logo_opieka


Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Gmina Łodygowice przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wspierania Seniorów” na rok 2023, finansowanego ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Gminy. Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Program stanowi kontynuację programu realizowanego na terenie gminy Łodygowice w 2022r.

Główny cel programu

Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”

Dla kogo?

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu realizowany będzie:

Moduł II – poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej trzy z wymienionych poniżej funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Łodygowice otrzymała:

Kwota dofinansowania w 2023 r. wynosi: 25 080,00zł

 Całkowita wartość w 2023 r. wynosi: 31 350,00zł

W dniu 8 marca 2023 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Informacje można uzyskać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach

34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6

tel. 33 8631 854

email: kierownik@gopslodygowice.pl

Do pobrania:

Program-KWS-20231.docx (112 pobrań )