Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” 2016 – moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ogłosiło nabór wniosków do programu pilotażowego „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków PFRON realizowanego w powiecie żywieckim w 2016 r. (moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową).

Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”

finansowany ze środków PFRON realizowany

w powiecie żywieckim w 2016r.

Termin naboru wniosków w 2016 roku
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR dostępne są druki wniosków dotyczące realizowanych w ramach programu form wsparcia:

 Obszar A:

  • zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B:

  • zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C:

  • zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D:

  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Termin naboru wniosków w 2016 roku został ustalony od dnia 1 sierpnia 2016r. do dnia 30 sierpnia 2016r.

Więcej szczegółów na stronie internetowej PCPR w zakładce:  „Program Aktywny Samorząd 2016 – moduł I” lub http://www.pcpr-zywiec.pl/index.php/pomoc-osobom-niepelnosprawnym/program-aktywny-samorzad-2016-modul-i

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

pcpr_zywiec@op.pl

tel. 33 861 93 36, fax 33 863 19 83