Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna w 2017 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych i finansowany jest ze środków PFRON.

Struktura programu „Aktywny samorząd” przedstawia się następująco:

– moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych;

– moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe.

Na stronie internetowej PCPR w Żywcu w zakładce “Pomoc osobom Niepełnosprawnym” znajdują się szczegółowe informacje na temat programu oraz termin naboru wniosków w ramach modułu II. Termin naboru wniosków w ramach modułu I będzie ogłoszony w późniejszym terminie.

Osoby zainteresowane programem prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 tel. (33) 8619419 lub 8619336.

Szczegóły w załączniku: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (266 pobrań )