Poszukujemy OPL-u do dystrybucji żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach poszukuje organizacji partnerstwa lokalnego (OPL) do dystrybucji artykułów spożywczych na terenie gminy Łodygowice w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

 

Kryteria, które musi spełnić OPL:

  • prowadzenie działań non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących;
  • posiadanie zdolności administracyjnych do:

-realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,

-realizacja działań na rzecz włączenia społecznego,

-potwierdzenie odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 8631 854