Projekt „Nowa szansa na lepszą przyszłość”

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp.z o.o realizuje projekt „Nowa szansa na lepszą przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn z obszaru woj. śląskiego, a jego celem jest podniesienie konkurencyjność na rynku pracy.

Nowa szansa na lepszą przyszłość - ULOTKA (294 pobrania )

Głównym celem projektu jest podniesiona konkurencyjność na rynku pracy u max. 48 Uczestników Projektu (29 kobiet,19 mężczyzn).

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn z obszaru woj. śląskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych

z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracujących w przedsiębiorstwach:

• sektora MŚP,

• przechodzących procesy restrukturyzacyjne

• odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej

• znajdujących się w sytuacji kryzysowej

W szczególności zapraszamy: kobiety i mężczyzn, którzy byli bądź są pracownikami jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych(kooperujących).

W ramach projektu oferujemy:

• Doradztwo Zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,

• Poradnictwo psychologiczne

• SZKOLENIE ZAWODOWE zakończone egzaminem VCC, z zakresu; audytor energetyczny, monter urządzeń energii odnawialnej, projektant stron internetowych ( webmaster), recepcjonista hotelowy

• 3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

• Pośrednictwo pracy

ZAPEWNIAMY:

– STYPENDIUM SZKOLENIOWE,

– PŁATNY 3- miesięczny STAŻ ZAWODOWY,

– catering podczas szkolenia zawodowego,

– zwrot kosztów dojazdu,

– certyfikat potwierdzający pozyskane kwalifikacje,

– wykwalifikowana kadrę trenerską,

– materiały szkoleniowe.

Rekrutacja potrwa do końca listopada 2016 r. Zapisy możliwe są poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej projektu: http://mcdk.info.pl/projekty/nowa-szansa-na-lepsza-przyszlosc/dokumenty-do-pobrania/

Z wyrazami szacunku

Zespół projektu „Nowa szansa na lepszą przyszłość”

Dane kontaktowe :

nowaszansa@mcdk.com.pl
tel.: 501 933 988